VOOR ALTIJD THUISWERKEN: EEN RADICALE VERANDERING VOOR FACILITY MANAGEMENT

Een deel van de mensen wil zo snel mogelijk weer naar kantoor. Met man en macht werden kantoren de afgelopen weken klaargestoomd om te voldoen aan de 1,5-meter-regel. Maar het werken vanuit huis bevalt mij uitstekend. En het lijkt flink duurzamer. Wat mij betreft is dit het moment dat werkgevers een radicale keuze maken. Kan thuiswerken de toekomst zijn?

Als ik hoor hoe erg mensen hun collega’s missen, voel ik me bijna slecht. Ik heb fijne collega’s, en ik heb ze hard nodig om resultaten te bereiken. Maar om nou te zeggen dat ik ze dagelijks moet zien om te functioneren? Nee. Ik hoor zelfs dat mensen het fysieke contact met collega’s missen, terwijl dat niet terugkomt als je wel weer naar kantoor gaat. In het nieuwe normaal moet iedereen op kantoor 1,5 meter afstand houden. Hetzelfde als ‘vroeger’ zal het de eerstkomende tijd, verwacht ik, niet worden. Niet zolang het coronavirus nog in Nederland is. Gelukkig geeft thuiswerken een hoop kansen, ook op het gebied van duurzaamheid.

Voordelen van thuiswerken
Ik ben niet de enige die graag vanuit huis werkt. Verschillende onderzoeken laten zien dat een groot deel van de mensen er zo over denkt. Ik vermoed dat dat komt doordat mensen een betere werk-privé-balans hebben. Ouders kunnen kinderen zelf naar school brengen en halen, er is meer rust doordat mensen niet of minder naar kantoor hoeven te reizen en thuis kunnen ze geconcentreerd werken. En misschien vindt een deel van de mensen het – uit angst voor besmetting – nog te spannend om naar kantoor te gaan.

20% van de werknemers vindt het kantoor zelfs niet meer nodig

Kantoor niet meer nodig
In het Financieel Dagblad van 27 mei stond het artikel ‘Kan het kantoor nu de deur uit?’. Daarin kwamen drie ondernemers aan het woord die de stap hebben gezet om de huur van hun kantoor op te zeggen. Zo’n twee derde van de werknemers blijft graag één of twee dagen thuiswerken, staat daarnaast in het artikel. 20% van de werknemers vindt het kantoor zelfs niet meer nodig. Ook in mijn omgeving hoor ik dat bedrijven aan het onderzoeken zijn of het thuiswerken niet voor altijd de standaard kan zijn. Kantoormeubelleverancier Ahrend bouwt zichzelf om tot kantoor- én thuiskantoorinrichter. Ook bedrijven die het liefst alles bij het oude houden, beseffen dat dit allemaal best kan. Het vraagt alleen om discipline en een andere manier van leidinggeven.

Veranderingen doorvoeren
Daarom zouden bedrijven – vanuit facilitair oogpunt – nu moeten onderzoeken wat de opgedane kennis en ervaringen van thuiswerken is en wat de werknemer wil en nodig heeft. Er kunnen dan afspraken gemaakt worden over thuiswerken. Als de thuiswerkeconomie het nieuwe normaal wordt, heeft dat grote gevolgen. Voor kantoorgebouwen bijvoorbeeld, en voor allerlei facilitaire diensten. Of gaan we kantoorgebouwen omvormen tot cellenkantoren, zodat werkgevers toch dichtbij huis werkplekken kunnen creëren in samenwerking met andere werkgevers? Uiteindelijk kan het zelfs gevolgen hebben voor het ontwerp van huizen: daar moeten standaard werkkamers in worden gebouwd. Nu al bemerken makelaars dat woningen met werkkamers meer in trek zijn, blijkt uit het artikel: ‘Corona maakt dat we niet langer in de stad willen wonen’ uit het Financieel Dagblad van woensdag 8 juli jl. De leaseauto is vaak niet meer nodig. Die maakt plaats voor een goede thuiswerkplek met schoonmaak en catering aan huis (waarvoor nog wel wat wet- en regelgeving moet worden aangepast).

‘Never waste a good crisis.’

Duurzamere wereld
Al deze veranderingen geven volop kansen voor werkgevers. Zoals Winston Churchill zei: ‘Never waste a good crisis.’ En zo is het, want werkgevers kunnen van deze situatie de vruchten plukken. En meehelpen aan een betere wereld.
Als kantoren vooral worden gebruikt om elkaar te ontmoeten en samenwerken waar dat digitaal niet kan, is er minder m² aan kantoren nodig. Hier is een andere inrichting en dienstverlening voor nodig. Daarvoor moeten werkgevers eerst investeren, maar daarna hebben ze minder vaste lasten van hun pand.
Kantoren kunnen omgebouwd worden tot appartementen, wat het woningtekort vermindert. Doordat werknemers minder autorijden, is er minder milieuvervuiling. En als werknemers meer thuiswerken, verbruiken ze thuis meer energie. Wat nou als werkgevers hen subsidie geven voor zonnepanelen of een warmtepomp?

Hoe ziet jouw nieuwe beleid eruit?
Je werknemers (meer) thuis laten werken biedt kansen. Op het gebied van duurzaamheid, maar ook van werknemerstevredenheid en misschien de war on talent. Deze verandering vraagt wel om een goede samenwerking tussen HRM, ICT en Facility Management. Heeft jouw bedrijf het beleid hier al op aangepast? Deel dit met mij.